Mimari Tasarım

Mimari Tasarım

Mimari tasarımda İşlevsellik, uygun bir şekilde çalışma ve faydalı olma niteliği olarak açıklanabilir. Bu bağlamda mimari tasarım yapılırken teknik fonksiyonellik ve ergonomik fonksiyonellik büyük bir önem taşır.